δικηγόρος polymoy

λίγα Λόγια για τη δικηγόρο

Μαίρη Πολύμου

Η Πολύμου Μαίρη, δικηγόρος Αθηνών παρά πρωτοδίκαις με πολυετή εμπειρία στο χειρισμό πελατών, αναδείχθηκε στο χώρο της χάρη στην απολύτως ανθρωπιστική προσέγγιση την οποία πρεσβεύει, χωρίς αυτό να την αποστερεί από τα στοιχεία του ακραίου επαγγελματισμού και της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης που θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ως μαχόμενη δικηγόρος αναλαμβάνει το χειρισμό υποθέσεων με παραστάσεις στα δικαστήρια ολόκληρης της χώρας, και παρά ταύτα η φιλοσοφία της τοποθετείται στην επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης των υποθέσεων των πελατών της, με σκοπό την ελαχιστοποίηση πρωτίστως του ψυχολογικού, και δευτερευόντως του οικονομικού τους κόστους.

Η Πολύμου Μαίρη, ως ένας άνθρωπος με βαθιές ευαισθησίες και γνώση του ψυχισμού των πελατών της, βιώνει μαζί τους τα άγχη και τους φόβους τους και, γνωρίζοντας τη σημασία των αξιών της υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας, καθημερινά τροφοδοτεί το πελατολόγιό της με νέες, εκτεινόμενες στο χρόνο σχέσεις εμπιστοσύνης.