Επιπλέον Νομικές Υπηρεσίες

Mairi Polymou

Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο

Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Εμπορικού δικαίου, που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται με επίκεντρο το πλοίο και την εν γένει ναυτιλιακή δραστηριότητα. Αναλαμβάνονται υποθέσεις από

Περισσότερα »
Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Στοχεύει στην ικανοποίηση του δανειστή, δίχως τη συγκατάθεση του οφειλέτη. Ο τελευταίος προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, υφίσταται κρατικό καταναγκασμό. Αναλαμβάνονται υποθέσεις από το

Περισσότερα »
Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Εμπορικού δικαίου, με τον οποίο επιτυγχάνεται η αναζήτηση της ιδανικής νομικής οδού για τις επιχειρήσεις, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των αναγκών τους και

Περισσότερα »