Κληρονομικό Δίκαιο

Ο  κλάδος  του Αστικού Δικαίου, που ρυθμίζει την τύχη της περιουσίας του ανθρώπου μετά το θάνατό του.

Αναλαμβάνονται υποθέσεις από όλο το πεδίο του Κληρονομικού  Δικαίου, όπως:

Δικαστική διεκδίκηση κληρονομικών δικαιωμάτων, διαχείριση θεμάτων κληρονομικής διαδοχής.

Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής.. ένα δικαίωμα που ελάχιστοι γνωρίζουν!

Αποποίηση επαχθούς κληρονομίας, ή ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων?

Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου.

Αποδοχή κληρονομίας λόγω πλάνης. Αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αυτής αποδοχής!

Νόμιμη μοίρα και υπολογισμός της,  μέμψη άστοργης δωρεάς.

Αγωγή διανομής ακινήτου, που κληρονομήθηκε από κοινού.

Αποκλήρωση τέκνου, λόγω κληρονομικής αναξιότητας.

Έκδοση κληρονομητηρίου.

Σύνταξη εν ζωή, έγκυρης διαθήκης… μια πράξη αγάπης για τους δικούς μας, αλλά και  πρόνοιας για το αύριο.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest