Εταιρικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Εμπορικού δικαίου, με τον οποίο επιτυγχάνεται η αναζήτηση της ιδανικής νομικής οδού για τις επιχειρήσεις, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των αναγκών τους και του εκάστοτε αντικειμένου τους.

Αναλαμβάνονται υποθέσεις από το πεδίο των δημοφιλέστερων αυτών, όπως..

 

Προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, αφανείς).

Σύσταση, εμπορική επωνυμία,  εισφορές, εταιρικά πρόσωπα, ευθύνη τους, διαχείριση – εκπροσώπηση στις προσωπικές εταιρίες.

 

Το μόρφωμα της Ι.Κ.Ε

Σκοπιμότητα,  ίδρυση, καταστατικό.

Εισφορές, διαχείριση,  οικονομικές καταστάσεις, λύση,  εκκαθάριση.

 

Α.Ε (ανώνυμη εταιρία) υπό το πρίσμα του 4548/2018, και  σύστασή της.

Μετοχές, ομολογίες, ιδρυτικοί τίτλοι.

Δικαιώματα μετόχων,  όργανα της Α.Ε, δικαιώματα μειοψηφίας.

Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Κρατική εποπτεία επί της Α.Ε,

Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις.

Δημόσιες συμβάσεις, ανάθεση, εκτέλεση, δικαστική προστασία υπό τις

διατάξεις  του 4412/16.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest