Οικογενειακό Δίκαιο

Ο κλάδος του Αστικού Δικαίου, που ασχολείται με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ συζύγων , γονέων και τέκνων.

Αναλαμβάνονται υποθέσεις από όλο το πεδίο του Οικογενειακού  Δικαίου, όπως:

Προσεκτικός χειρισμός, ζητημάτων  ενδοοικογενειακής απειλής.

Βία κατά των γυναικών, εξαναγκασμός σε τέλεση σεξουαλικής πράξης, αγωγή αποζημίωσης, ποινική  δίωξη του δράστη.

Βία λεκτική, βία οικονομική = επιδίωξη οικονομικής εξάρτησης της γυναίκας, αποστέρησή της από  οικονομικούς πόρους και ευκαιρίες.

Προσπάθειες σύγκλισης των απόψεων των συζύγων, με σκοπό την επίτευξη του μειωμένου κόστους συναινετικού διαζυγίου,

Διαπραγματεύσεις  αναφορικά με τους όρους  επικοινωνίας και  επιμέλειας τέκνων, κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού,

Κατ’ αντιδικία διαζύγιο ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Υποχρέωση διατροφής,  παράβαση δικαστικής απόφασης αναφορικά με τη συγκεκριμένη  υποχρέωση του πατέρα, άμυνα της μητέρας σε ανάλογες περιπτώσεις,

Γονική αποξένωση και συστηματική συκοφάντηση του πατέρα έναντι του παιδιού του, με συνέπεια την αποστροφή του παιδιού προς το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Άμυνα του πατέρα, σε ανάλογες περιπτώσεις.

Απολύτως ανθρωπιστική προσέγγιση των αναπήρων, υποστήριξη και καθοδήγηση των οικείων τους, αίτηση θέσης αυτών υπό την προστασία του ευαισθητοποιημένου θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης,

Σύμφωνα Συμβίωσης.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest