Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Εμπορικού δικαίου, που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται με επίκεντρο το πλοίο και την εν γένει ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Αναλαμβάνονται υποθέσεις από το πεδίο των ναυτικών σχέσων ιδιωτικής φύσεως , όπως:

 

Εποπτεία στην ασφάλιση, διακυβέρνηση – στελέχωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής,

Εκναύλωση γυμνού σκάφους  (bare boat) ή μετά πλοιάρχου και πληρώματος,

Υποχρεώσεις, ρήτρες και δικαιώματα εκναυλωτή (shipowner).

Υποχρεώσεις και δικαιώματα ναυλωτή (charterer).

Δικαίωμα εκναύλωσης, μεταφορά επιβάτη,

Κατάρτιση σύμβασης ναύλωσης,

Ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής,

Χρηματοδοτική μίσθωση

Καταστατικό σύστασης Ν.Ε.Π.Α (Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής).

Ναυλοσύμφωνο HYBA (της Hellenic Yacht Brokers Association), το κατά

κόρον  χρησιμοποιούμενο για τη ναύλωση πλοίων αναψυχής στην Ελλάδα).

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest