Ενοχικό Δίκαιο

Ο  κλάδος  του Αστικού Δικαίου, που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τις σχέσεις δηλαδή βάσει των οποίων  ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο. Αναλαμβάνονται υποθέσεις από όλο το πεδίο του Ενοχικού Δικαίου, όπως:

Διαπραγμάτευση, ερμηνεία, και κατάρτιση Συμβάσεων.

Η τεράστια σημασία της συμφωνίας.

Προστάδιο αγοραπωλησίας ακινήτων, και εκπροσώπηση Ελλήνων ή  κατοίκων εξωτερικού σε ζητήματα που σχετίζονται με διαπραγμάτευση αγοράς ακινήτου στη χώρα μας, έλεγχο τίτλων,  διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους.

Εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεών μας που πηγάζουν από συμβάσεις.

Υπαναχώρηση από την πώληση λόγω ελαττωμάτων του προϊόντος, και διεκδίκηση των χρημάτων μας.

Εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεών μας που πηγάζουν από αδικοπραξίες, αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες, ή για φθορά ιδιοκτησίας  μας.

Διαπραγματεύσεις με ασφαλιστική εταιρεία, για αποζημίωσή μας λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεών μας που πηγάζουν από αδικαιολόγητο πλουτισμό, επιστροφή χρημάτων που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματική μας υποχρέωση.

Αποζημίωση για δεδουλευμένα μας, που δεν αναγνωρίστηκαν γιατί δεν μας έγινε πρόσληψη.

Μισθώσεις επαγγελματικές, & αστικές – Προστασία μισθωτή & εκμισθωτή, αποζημιώσεις μισθωτή για βλάβες του ακινήτου.

Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα και απλήρωτους λογαριασμούς.

Διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλ. απόδοσης του ακινήτου σας.

Αγωγή για την μη καταβολή κοινοχρήστων.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest